Dejiny

História Trnovca nad Váhom, vdp. Vojtech Kasáš, 20. februára 1993

XII. stor. (1113) spomína sa meno dediny ako “Durmus”
koncom XIII. stor. dedina patrila kráľovským rybárom pod menom “Turnoch”
r. 1332 sa spomína pod menom “Tarnovec”
r. 1533 vlastnili Trnovec Csúzy (Čúzyovci) remeselníci (zemania); počas tohto obdobia dedina celkom spustla (Turci)
r. 1701 bola zriadená samostatná farnosť; dovtedy spolu s Večou patrili ako filiálky do Šale
r. 1705 Kurucké vojny; Rákoczy sídlil v Topolčiankach; táborili tu jeho kapitán Bercsényi (25. jan. 1705); iný kapitán, Bottyán prešiel tu po zamrznutom Váhu s 3000 chlapmi a tiahol na Trnavu; Generál Heister tu tiež vtedy tiahol so 4000 jazdcami (14. jan. 1705), ale ho zatlačili naspäť na šaliansku stranu
r. 1713 bol farárom Jakub Kálmán, zanikla farnosť a Trnovec sa stal filiálkou Tvrdošoviec do r. 1725
r. 1725 začal gróf Hunyady stavať nový kostol, faru a školu; farárom bol Štefan Palányi; v tomto roku začali písať aj matriky; kostol posvätil gróf Žigmund Berényi, biskup v Pécsi (H)
r. 1741 si Ján Szalay postavil kryptu a 100 zlatých daroval na kostol, z čoho sa opravila strecha kostola
r. 1779 počet obyvateľov v Trnovci: 588, Veča: 467, Selice: 513
r. 1792 podľa mapy z tohto roku v chotári Trnovca boli už hrádze, ktoré však pomáhali len pri menších povodniach
r. 1802 počet obyvateľov: 1051
r. 1808 oprava kostola; klenbu lode kostola vymanili za klenbu zo štukatúry, lebo steny sa pod ťarchou prepadali, klesali; zvonica bola ešte z dreva
r. 1814 počet obyvateľov: 1122, z toho katolíkov: 1052, evanjelici: 3, reformovaní: 24, židia: 43
r. 1818 Veča sa znovu stala filiálkou Trnovca
r. 1898 počet obyvateľov: 2297; kostol je obohnaný valom, stenou; Trnovec je sídlom okresu
r. 1925 kúpa farskej budovy
r. 1933 oprava kostola
r. 1988 kúpa farskej budovy

Zdroj informácií, z ktorých čerpal dôstojný pán Kasáš, žiaľ, nie je známy.

Novodobá história

október 1999 Vymenené okná a dvere na farskej budove za plastové.
2001 Nová fasáda na farskej budove a nová omietka v kancelárii.
2001 Nová pobožnosť na dušičky. Schádzame sa vždy v nedeľu po 2. novembri pri hl. kríži, kde je krátka pobožnosť.
21. IX. 2003 o 15.00 v kostole bola vysluhovaná sviatosť pomazania chorých, na ktorej sa zúčastnilo cca. 30 ľudí.
29. IX. 2003 Začiatok I. etapy rekonštrukcie kostola – krov a strecha
02. X. 2003 Na Hornom Jatove bola udeľovaná sviatosť pomazania chorých v rámci sv. omše.
22. X. 2003 Z kostola sa kvôli opravám dočasne sťahujeme do kultúrneho domu.
15. XI. 2003 Sťahujeme sa späť do kostola. Rozoberá sa strecha nad svätyňou.
18.XII.2003 I. etapa (oprava krovu a strechy) rozsiahlej rekonštrukcie kostola je dokončená. Boh celú prácu požehnával priaznivým počasím. Bohu vďaka!!!
XII.2007 koncom roka 2007 sme vymenili vchodové dvere za dubové, lebo pôvodné rozkopali vandali
III.2008 v marci r.2008 sme zreštaurovali hlavný oltár Premenenia Pána. Opravu realizovala firma UMAR pod vedením majstra Mariána Jána Šveca

Comments are closed.