Selice

Od 1. júla 2010 sú Selice filiálkou farnosti Trnovec nad Váhom.
Farské oznamy pre Selice sú súčasťou spoločných farských oznamov.
 

Viac o Seliciach:

Comments are closed.